KIBICE

GSMP 2022

NOCLEGI

 

 

REGULAMIN DLA PUBLICZNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW SAMOCHODOWEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO
W DNIACH 17-19.06.2022

 1. Zabrania się przebywania publiczności poza miejscami wyznaczonymi
 2. Zabrania się przekraczania miejsc ograniczonych taśmami lub linami wyznaczającymi strefy bezpieczeństwa oraz przekraczania trasy wyścigu z jednej strony na drugą po zamknięciu trasy samochodem z flagą czerwoną przez sędziego wyścigu
 3. Osoby przebywające w rejonie rozgrywanego wyścigu zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać regulaminu zawodów.
 4. Osobom obecnym na zawodach zabrania się wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych
 5. Zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ppoż. Zabrania się używania otwartego ognia
  w obrębie „PARKU MASZYN” i terenach leśnych wzdłuż trasy wyścigu. W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić porządkowych, najbliższy punkt obserwacyjny (PO) organizatora lub Straż Pożarną obecną na miejscu imprezy
 6. Zabrania się publiczności udzielania wszelkiej pomocy zawodnikom biorącym udział
  w zawodach
  (popychania, przewracania na koła pojazdów), wyciągania kierowców
  z uszkodzonych pojazdów bez służb ratowniczych
 7. Bezwzględne podporządkowanie się decyzjom służb porządkowych
 8. W przypadku nie podporządkowania się w/w regulaminowi służby porządkowe mają prawo wobec odmawiających podporządkowania się osób:

Udzielić ostrzeżenia

Wyprowadzić z miejsca imprezy

Przekazać Policji

 

Szanowny Kibicu!!!!!!

Poniższe rady mogą w znacznym stopniu podnieść Twoje i innych bezpieczeństwo! Pamiętaj, że wyścigi są sportem bardzo niebezpiecznym. W praktyce nie ma miejsc bezpiecznych na trasie wyścigu. Taśmy zabezpieczające nie zatrzymają samochodu pędzącego z ogromną prędkością.

ZAWSZE:

 • poruszaj się, (jeśli musisz) poboczem, nigdy trasą WYŚCIGU!!!!!!!!
 • podporządkuj się poleceniom służb organizatora i porządkowych
 • pilnuj dzieci, jeśli je z sobą zabrałeś
 • zostaw miejsce po sobie takie, jakim chciałbyś je zastać.

NIE POLECAMY ZABIERAĆ NA WYŚCIG:

 • osób chorych i kobiet w ciąży
 • małych dzieci
 • zwierząt domowych

NIGDY:

 • nie przechodź w strefie mety lotnej
 • nie stój na drodze na mecie stop
 • gdzie auta wyhamowują z dużych prędkości
 • nie przebiegaj drogi przed jadącym samochodem
 • nie zajmuj miejsc obserwacyjnych na zewnętrznej stronie zakrętu oraz na stronie wewnętrznej wyjścia z zakrętu
 • nie stój w niedozwolonych miejscach i miejscach ogrodzonych taśmą
 • nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
 • nie zajmuj miejsc obserwacyjnych uniemożliwiających ucieczkę
 • nie pij alkoholu podczas wyścigu
 • nie rzucaj nic na drogę
 • nie rób zdjęć za wszelką cenę
 • nie błyskaj lampą aparatu fotograficznego naprzeciw auta wyścigowego
 • nie zrywaj taśm zabezpieczających
 • swoim samochodem nie blokuj dróg ewakuacyjnych, potrzebnych dla karetek pogotowia

OGLĄDANIE WYŚCIGU TYLKO W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ ORGANIZATORA !!!

 

 

 

 

 

 Komentarze są zamknięte.