Dla Mediów

Akredytacje przyjmowane będą do dnia 18.06.2024 (wtorek) do godz. 23:59. Prosimy o wypełnienie druku akredytacji prasowej online.

Biuro prasowe 11. Wyścigu Górskiego Magura Małastowska

Godziny pracy biura prasowego:

Przed zawodami do dnia 20.06.2023 – informacje u Kierownika Biura Prasowego zawodów pod nr tel. 502 145 768.

Piątek 21.06.2024 – Hotel Lord, ul. Sportowa 11 (Biuro Zawodów)
Biuro zawodów: godz. 12:00 – 16:00.

Sobota 22.06.2024 – Namiot Biura Prasowego / wyniki-online.pl w okolicach strefy startu od 7:30 – 10:00 i od rozpoczęcia 2 podjazdu wyścigowego do 30 min po jego zakończeniu

Niedziela 23.06.2024 – Namiot Biura Prasowego / wyniki-online.pl w okolicach strefy startu od 7:30 – 10:00 i od rozpoczęcia 2 podjazdu wyścigowego do zakończeniu Ceremonii Wręczenia Nagród

Biuro Prasowe stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez PZM i FIA – poniżej ogólne zasady przyznawania akredytacji.

 • Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA / FOTO / TV.
 • Przy odbiorze akredytacji należy obowiązkowo posiadać oryginał wniosku, podpisany przez dziennikarza oraz redaktora naczelnego i podbity pieczątką redakcji. Dziennikarze i fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych, internetowych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA / FOTO / TV, stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
 • Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.
 • Liczba kamizelek FOTO ograniczona ze względów bezpieczeństwa.
 • Kaucja za kamizelkę FOTO: 100 zł.
 • Prosimy o zwrot kamizelek w niedzielę 23.06.2024 przed rozpoczęciem Ceremonii Wręczenia Nagród.

Zasady i procedura przyznania akredytacji prasowej:

 1. Biuro Prasowe Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski jest odpowiedzialne za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.
 2. Akredytacje przyznawane są pełnoletnim przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy.
 3. Akredytacje będą przyznawane najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową, lub portal internetowy.
 4. Tylko jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy będzie przyznana kamizelka FOTO / VIDEO.
 5. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów, materiałów video lub galerii zdjęć.
 6. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej osoby akredytowanej z danego wydawnictwa, agencji prasowej, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej lub portalu internetowego.
 7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych określony jest w formularzu akredytacyjnym.
 8. Po upływie terminu nie ma możliwości ubiegania się o akredytację.
 9. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni proszeni są o przesłanie swoich wcześniejszych publikacji na adres: .
 10. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Biuro Prasowe Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski ma prawo odrzucić wniosek o akredytację bez podania przyczyny.
 12. Kaucja za kamizelkę FOTO / VIDEO wynosi 100 zł lub 20 Euro i jest zwracana przy zwrocie kamizelki.
 13. Zwrot kamizelki będzie możliwy w godzinach pracy biura prasowego podczas 11. Wyścig Górski Magura Małastowska.
 14. Dziennikarze, którym zostanie przyznana akredytacja proszeni są o przesłanie w czasie do dwóch tygodni po zakończonych zawodach informacji o miejscu publikacji swoich materiałów.
 15. Fotoreporterów oraz dziennikarzy niezależnych prosimy o udostępnienie swoich prac na Oficjalnym Wydarzeniu – link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na wniosek akredytacyjny.
 16. Ilość akredytacji przyznawanych dziennikarzom, operatorom kamer i pracownikom technicznym stacji telewizyjnych, uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy realizowanych materiałów dziennikarskich.
 17. Wszelkie pytania odnośnie akredytacji proszę kierować drogą mailową na adres: .