Aktualności

Gmina Sękowa współorganizatorem wyścigu

Dzięki dobrej współpracy różnych środowisk: samorządów, organizacji pozarządowych, sponsorów z roku na rok wyścig ma większą rangę i stają się jednym z ważniejszych wydarzeń sportowych na terenie gminy Sękowa. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny Magura Małastowska będzie areną zmagań III i IV rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

Obok emocji sportowych jakie towarzyszą samochodowym wyścigom górskim pojawia się wartość dodana w postaci promocji gminy.

Życzę sukcesu wszystkim zawodnikom a kibicom dużo emocji.

Małgorzata Małuch

Wójt Gminy Sękowa