Aktualności

Patronat honorowy Marszałka województwa małopolskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego proszę przyjąć – z okazji Wyścigu Górskiego „Magura Małastowska” – wyrazy uznania za przygotowanie i organizację tak znaczącego wydarzenia sportowego, stanowiącego jednocześnie przykład popularyzacji sportu motorowego w regionie.
Województwo Małopolskie jest bogate w malownicze trasy, będące olbrzymim wyzwaniem dla zawodowych kierowców i nie pozwalające im na chwilę dekoncentracji podczas zawodów. Rywalizacja szybkich samochodów na trudnych odcinkach górskich zawsze przyciągała rzesze kibiców szukających sportowych wrażeń. To wszystko tworzy niezwykły krajobraz i atmosferę dla Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
Życząc samych sukcesów organizacyjnych, mam nadzieję, iż praca na rzecz rozwoju sportów motorowych będzie dla Pana Prezesa i Automobilklubu Bieckiego źródłem zasłużonej satysfakcji i radości.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marek Sowa