Aktualności

To już dziś…

Już dzisiaj na gorlickim rynku odbędzie się Odbiór Administracyjny oraz Badanie Kontrolne Zawodników zgłoszonych do 9 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska.

Patronat Honorowy Wyścigu objął Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Z tego miejsca chcielibyśmy, podziękować Panu Marszałkowi, za zaufanie i pomoc podczas organizacji 9 edycji Wyścigu Górskiego Magura Małastowska.

Więcej na stronie: www.malopolska.pl